contact@ars-historica.ro

27 Iunie 2018: Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, la lansarea volumelor I-II din „Ziarele românești despre Unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei”

Președintele Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop, a apreciat proiectul editorial „Ziarele românești despre Unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei”, alături de istoricii Ion Negrei și Ioan Drăgan, cu ocazia lansării primelor două volume, manifestare organizată la Facultatea de Istorie a Universității din București în 27 Iunie 2018.

Lansarea de carte a fost deschisă în fața unui amfiteatru plin cu public de către dr. Florentina Nițu, decanul Facultății de Istorie, care a scos în evidență implicarea studenților facultății în proiectul editorial.

Academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, a subliniat importanța editării surselor istorice pentru cunoașterea istoriei și a apreciat proiectul editorial: „Ziarele, presa, e vorba de instrumente un pic disprețuite de noi pe nedrept, pentru că ele, dacă nu reflectă neapărat preciziunea unor acte și fapte, reflectă impresii și ne ajută să înțelegem opinia publică, ne ajută să înțelegem șuvoiul mai mare sau mai mic care orienta gândurile oamenilor la un moment dat. Și intreprinderea aceasta legată de unire arată un lucru extrem de important pentru mine. Noi ne-am obișnuit cu cădelnița,  cu festivitatea, cu sărbătorirea, cu comemorarea, cu lauda și uităm câteodată că istoria se scrie cu mărturii și uităm că din zece simpozionae, mai ales dacă nu le publicăm lucrările, nu rămâne nimic. Dar dacă reușim să publicăm surse, atunci lăsăm ceva în urma noastră pentru alții care vor sărbători Bicentenarul, poate, dacă va mai exista planeta Pământ…

Începutul acesta cu volumele ziarelor care reflectă ceea ce s-a petrecut în Basarabia, în Bucovina și în Transilvania și în vechiul regat și în emigrația românească, aceste două volume inaugurează o direcție. Și dacă sub egida Universității din București vor ieși zece volume care să reflecte ceea ce s-a întîmplat atunci  în presă în limba română și în alte limbi, înseamnă că nu am trăit de pomană, înseamnă că nu facem școală de pomană și înseamnă că ne putem prezenta cu fruntea sus, după părerea mea, înaintea judecătorilor noștri, căci într-o formă sau alta, cu toții suntem judecați ca indivizi pentru ceea ce facem. Trăim într-o colectivitate și colectivitățile sunt exigente…

Menirea istoricilor este să explice mai întâi trecutul și apoi să-l interpreteze. Prin aceste volume cred că ajugem să facem cunoscut trecutul și explicația să vină după aceea. De aceea, scoțând în evidență rolul unei elite atunci, care a știut să ghideze bine poporul, colegii noștri, echipa asta admirabilă de la Universitatea din București, n-a făcut decât să ne amintească un lucru: popoarele care nu au elită sau care nu își onorează elita în timpul vieții și o onorează numai după moarte, nu au niciun viitor.”

Istoricul Ion Negrei, cercetător la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Republicii Moldova din Chișinău, a reiterat importanța cunoașterii opiniei publice în contextul frământărilor anilor 1917-1918 care au dus la realizarea Unirii: „Materialele întrunite în aceste volume, ele sunt ca un aer proaspăt în cercetarea fenomenului Unirii … eu cred că prin publicarea acestor volume … la București se va crea un punct foarte solid, competent în problema Unirii, și în special a Unirii Basarabiei cu România, lucru care era absent, hai să zicem. Dar având experiența acestor volume vom putea ca să cunoaștem mai bine și să colaborăm în direcția cercetării fenomenului Unirii… vă așteptăm la Chișinău și cu următoarele volume.”

Ioan Drăgan, Directorul General al Arhivelor Naționale ale României, după ce a evocat buna colaborare dintre Arhivele Națioanle și Universitatea din București în proiectul de digitizare a documentelor medievale, al cărui inițiator și manager a fost Marius Diaconescu, a apreciat proiectul editorial: „Proiectul, cum s-a mai spus aici, marchează istoriografia noastră. Este o contribuție reală, esențială, într-un an strălucit al istoriei noastre. Eu am cele două volume pe masă și vă mărturisesc că le răsfoiesc foarte frecvent… Documentele din aceste volume exprimă spiritul popular, deci nu este gândire aridă, practică, reală, politică și așa mai departe, cum făceau politicienii și oamenii cu funcții importante, ci sunt ziariștii care exprimă opinia populară.”

Coordonatorii proiectului editorial, Marius Diaconescu și Andrei Florin Sora, au prezentat structura și obiectivele proiectului și au subliniat că acest proiect nu este finanțat și este implementat pe bază de voluntariat în cadrul Centrului de editare a izvoarelor istorice Arhiva Istorică a României și a Asociației Ars Historica.

Dintre studenții care sunt implicați în realizarea acestor volume, au luat cuvântul Ruxandra Dima, Andrei Oprea și Diana Elena Tița. Ei au vorbit despre experiența dobândită în acest proiect, despre momente de pe parcursul implementării sau despre articole care le-au marcat înțelegerea evenimentelor din 1918.

Marius Diaconescu

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *