contact@ars-historica.ro

Alexandru Țachianu a participat la conferința de închidere a proiectului transfrontalier cu Republica Moldova

Alexandru Țachianu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a fost prezent la Ungheni, în data de 9 august 2019, în cadrul proiectului transfrontalier “Parteneriat pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural din România și Republica Moldova”. Cu această ocazie, Alexandru Țachianu a participat la închiderea seriei de sesiuni regionale organizate de Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni (AOAMP) în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România.

Reamintim că începând cu 23 iulie ac au fost organizate 11 conferințe regionale cu rolul de a contribui la cunoașterea realităților din sectorul agricol și identificarea unor soluții printr-un dialog deschis cu fermierii din  Republica Moldova.

În urma evenimentelor organizate în cadrul acestui proiect s-a desprins ideea că este necesară stimularea fermierilor în vederea organizării în forme asociative pentru a fi competitivi pe piață, iar cele două ministere trebuie să colaboreze pentru a asigura suportul instituțional necesar în beneficiul fermierilor și antreprenorilor.

Problemele cu care se confruntă România și R. Moldova sunt similare, iar conlucrarea duce în mod sigur la identificarea soluțiilor, pornind inclusiv de la experiența României în calitate de stat membru UE. Colaborarea dintre România și R. Moldova are ca scop transferul de cunoștințe, crearea unor conexiuni pentru realizarea unor parteneriate publice private, dar și cu antreprenorii din domeniul agricol dintre cele două state și valorificarea oportunităților de investiții în agricultură.

În intervenția sa, secretarul de stat a subliniat faptul că agricultura și mediul rural se confruntă cu provocări importante precum schimbările climatice, volatilitatea prețurilor și securitatea alimentară. ”Atenuarea efectelor schimbărilor climatice, fără a afecta locurile de muncă din zonele rurale și competitivitatea operatorilor, securitatea alimentară și identificarea măsurilor care pot contracara efectele volatilității prețurilor și asigurarea siguranței alimentare constituie preocupări permanente ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, a afirmat Țachianu.

Realizarea unui schimb de informații și bune practici au ca scop principal atingerea unui deziderat comun – o dezvoltare durabilă a sectorului agricol și un mediu rural modern și atractiv pentru generațiile tinere. Elementele ce trebuie avute în vedere se referă la asigurarea securității alimentare din punct de vedere cantitativ și calitativ fără a periclita diversitatea produselor, respectarea regulilor privind siguranța alimentelor, trasabilitatea, etichetarea în conformitate cu cerințele consumatorilor fără a afecta competitivitatea sectorul agroalimentar cu precădere a fermierilor, IMM –urilor.

Secretarul de stat Țachianu a afirmat în cadrul evenimentului că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova vor colabora cu mediul privat, asociații și mediul academic pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar.

Toate elementele rezultate în urma sesiunilor regionale se vor regăsi într-o rezoluție finală ce va fi supusă consultării, în perioada următoare.

Sursa: https://www.madr.ro

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *