contact@ars-historica.ro

Care sunt principalele obiective strategice ale R.Moldova pentru 2030

Strategia pentru 2030 se axează pe patru piloni și zece dimensiuni. Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern, acești indicatori sunt utilizați la măsurarea calității vieții în Uniunea Europeana.

 1. Economia durabilă și incluzivă:
 2. Creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice;
 3. Creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică, utilități publice și crearea condițiilor de locuit bune;
 4. Ameliorarea condițiilor de muncă;
 5. Capital uman și social robust:
 6. Garantarea educației de calitate pentru toți și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții;
 7. Asigurarea dreptului fundamental la cea mai bună sănătate fizică și mintală;
 8. Un sistem de protecție socială solid și incluziv;
 9. Asigurarea unui echilibru între muncă și familie;
 • Instituții oneste și eficiente:
 1. Asigurarea unei guvernări eficiente și incluzive și a supremației legii;
 2. Promovarea unei societăți pașnice, sigure și incluzive;
 3. Mediul ambiant sănătos:
 • Asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur.

Strategia „R. Moldova 2030”  este un  document  de  referință  pentru alte strategii sectoriale  și urmărește  schimbarea  opticii politicilor  publice, se menționează în proiect.

Sursa: https://tvc.md/

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *