contact@ars-historica.ro

Comitetul Comun de Monitorizare al Programului Romania-Ucraina s-a reunit la Botosani

Comitetul Comun de Monitorizare al Programului Operațional Comun România-Ucraina s-a reunit, astăzi, 3 decembrie, la Botoșani, pentru a discuta stadiul implementării programului, precum și perspectivele de finanțare pentru perioada 2021-2027.

În cadrul reuniunii, reprezentanții celor două state participante la program au analizat:

• stadiul derulării procesului de evaluare și contractare a proiectelor depuse în cadrul celor două apeluri (SOFT și HARD);

• implementarea proiectelor mari de infrastructură finanțate prin program;

• măsurile necesare pentru accelerarea contractării proiectelor evaluate;

• modul în care vor fi spijiniți beneficiarii în implementarea proiectelor;

• perspectivele de finanțare pentru perioda 2021-2027 și modul în care se vor reflecta acestea în structura viitorului program operațional.

Comitetul Comun de Monitorizare este format din reprezentanţi ai autorităţilor locale, regionale şi centrale din statele participante la program. Fiecare țară participantă are drepturi egale de vot, indiferent de numărul reprezentanților desemnaţi. Comitetul Comun de Monitorizare urmăreşte desfăşurarea programului, examinează toate problemele care afectează performanța acestuia, având posibilitatea de a emite recomandări către Autoritatea de Management în ceea ce privește implementarea. Comitetul Comun de Monitorizare aprobă criteriile de selecție a proiectelor şi este responsabil de procedurile de evaluare şi selecție aplicabile proiectelor care urmează să fie finanțate prin program.

Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, cu un buget de 60 de milioane de euro. Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Ucraina şi va contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi nemembre ale UE, care se învecinează.

Sursa: www.mdrap.ro

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *