contact@ars-historica.ro

COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT

Asociația CREST în parteneriat cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate din România și cu următoarele trei organizații din Ucraina: Fondul Caritabil pentru Dezvoltarea Cooperării Transfrontaliere și Zone Economice Speciale, Organizația Nonprofit Municipală „Maternitatea Orașului Uzhgorod Spitalul”, Organizația Nonprofit Municipală “Spitalul Clinic pentru Copii din Orașul Uzhgorod” implementează în perioada 01.03.2020–28.02.2022 proiectul “SIGMED RO-UA – COOPERARE PENTRU SIGURANȚA PACIENȚILOR“, cod HUSKROUA / 1702 / 8.2 / 0118. Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană, prin Instrumentul European de Vecinătate (ENI) Ungaria-Slovacia-România-Ucraina Programul de Cooperare Transfrontalieră 2014-2020, obiectiv tematic 8. TO – Provocări comune în domeniul securității și securității, program prioritate 8.2 Sprijin pentru dezvoltarea sănătății. Obiectivul principal al proiectului este de a crește capacitatea de gestionare a riscurilor clinice a 5 spitale urbane / municipale de-a lungul frontierei RO-UA, care se confruntă cu provocări comune privind siguranța pacienților. Proiectul permite cooperarea între părțile interesate din domeniul asistenței medicale din zona transfrontalieră care le implică în dezvoltarea comună a protocoalelor clinice și armonizarea practicilor în domeniile resuscitării cardiorespiratorii, epidemiologiei umane și transferului pacienților între furnizorii de servicii medicale. Proiectul creează o rețea puternică de profesioniști din ambele părți ale frontierei, care vor lucra împreună îmbunătățind capacitatea instituțională comună a spitalelor și a părților interesate de a oferi servicii de îngrijire a sănătății mai bune și mai sigure, bazate pe protocoale armonizate, schimb de bune practici și acces la echipamentele necesare. Proiectul dezvoltă servicii de sănătate pentru populația din zona transfrontalieră la niveluri de calitate acceptabile și comparabile, contribuind la dezvoltarea echilibrată a regiunii vizate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • · Îmbunătățirea punerii în aplicare a ghidurilor de bune practici pentru procedurile de reanimare cardiorespiratorie în 5 spitale vizate în termen de 24 de luni.
  • · Implementarea în cele 5 spitale vizate, până la finalul proiectului, a unei orientări comune de bune practici în domeniul antibioterapiei care răspunde provocărilor specifice epidemiologiei umane.
  • · Îmbunătățirea, până la sfârșitul proiectului, a eficienței comunicării între furnizorii de servicii medicale din regiunea vizată pentru a preveni riscurile clinice asociate transferului pacienților.

Rezultatele așteptate ale proiectului: 5 spitale din regiunea transfrontalieră RO-UA își îmbunătățesc activitățile de gestionare a riscurilor clinice prin colaborarea în: elaborarea și implementarea unor ghiduri de bune practici în reanimarea cardiorespiratorie; Ghid de bune practici pentru antibioterapie și procedura de raportare a transferului de pacienți pentru transferul pacienților.

Bugetul total al proiectului este de 1.063.691,18 euro, din care contribuția ENI reprezintă 957.322,062 euro, contribuția Guvernului Român este 38.336,266 euro, contribuția celor cinci parteneri fiind 68.032,852 euro.

Informații suplimentare:

Informații suplimentare: Alisa NICA,  coordonator proiect partener ANMCS, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, București, Splaiul Independenței nr 202A, sector 6, cod 060022, telefon/ fax + 40 21 2115275, + 40 21 2115105, info@anmcs.gov.ro.

Asociația CREST, RO-440069 Satu Mare, Str.Alexandru Odobescu Nr.48, telefon/fax 0261-877770, 0261-877771, mobil 0722-112189, office@crest.ro. Persoană de contact: Cristina BALA – consultant.

Sursa: https://anmcs.gov.ro

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *