contact@ars-historica.ro

Conferință ministerială privind adoptarea Agendei maritime comune pentru Marea Neagră

21 May @ 4:00 pm6:30 pm EEST

Conferinţa este co-organizată de România şi de Comisia Europeană. Scopul conferinței este de a reuni reprezentanții statelor litorale (Bulgaria, Georgia, România, Federația Rusă, Turcia, Ucraina) și ai Republicii Moldova în vederea adoptării unei Agende maritime comune pentru Marea Neagră, la nivel de miniștri cu atribuţii în domeniul afacerilor maritime, în prezenţa unui reprezentant la nivel înalt al Comisiei Europene. Documentul, care a fost negociat cu sprijinul Comisiei Europene, se axează pe sectoare de activitate subsumate „economiei albastre”, care pot contribui la o dezvoltare economică sustenabilă a regiunii și, mai ales, a zonelor costiere (afaceri maritime, pescuit și acvacultură, cercetare și inovare, conectivitate, protecția mediului, turism, educație, formarea și dezvoltarea de competențe specifice unei economii maritime).

Adoptarea Agendei maritime comune este un obiectiv important între priorităţile Preşedinţiei române a Consiliului UE, în zona acţiunii externe a Uniunii. Agenda maritimă comună le permite statelor litorale și Republicii Moldova să coopereze, în premieră, în formule flexibile, pe bază voluntară, pentru implementarea de proiecte comune care răspund nevoilor şi priorităţilor identificate pentru regiunea Mării Negre, precum și pentru atragerea și prioritizarea într-un mod mai eficient a fondurilor europene și a investițiilor.

Acest proces de cooperare informal, lansat cu sprijinul Comisiei Europene încă din 2017, doreşte să completeze şi să dinamizeze celelalte procese de cooperare regională existente în zona Mării Negre, acţionând în sinergie cu acestea. El reprezintă, în egală măsură, o contribuţie substanțială a Uniunii Europene la implementarea Sinergiei Mării Negre, după cum relevă raportul de evaluare publicat de Serviciul European de Acțiune Externă şi Comisia Europeană, la 5 martie 2019 (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7119-2019-INIT/en/pdf).

Sursa: https://www.romania2019.eu

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *