contact@ars-historica.ro

Convorbirea telefonică a ministrului Aureliu Ciocoi cu omologul muntenegrean Đorđe Radulović

Perspectivele intensificării relațiilor bilaterale, inclusiv prin prisma aspirațiilor de integrare europeană ale ambelor state, cooperarea sectorială, interacțiunea în cadrul inițiativelor regionale și în cadru multilateral, au fost temele principale abordate în cadrul discuției telefonice a ministrului afacerilor externe și integrării europene Aureliu Ciocoi cu omologul său din Muntenegru, Đorđe Radulović.

În cadrul dialogului purtat, șefii celor două diplomații au exprimat satisfacție pentru nivelul cordial al relației politice bilaterale, fiind convenită identificarea căilor de dinamizare a relațiilor moldo-muntenegrene prin prisma sporirii schimburilor comercial-economice, intensificarea cooperării sectoriale, în special în domeniul turismului.

Miniștrii Aureliu Ciocoi și Đorđe Radulović au subliniat rolul important al diplomației parlamentare în dezvoltarea cooperării bilaterale, în acest sens, oficialii vor depune eforturi comune pentru constituirea grupurilor de prietenie parlamentară în legislativele ambelor state.

Convorbirea telefonică între miniștrii de externe s-a axat și pe dimensiunea schimbului de experiență în procesul de integrare europeană, fiind agreată organizarea în timpul apropiat a unei noi runde de consultări politice pe linia ministerelor de externe, inclusiv pentru a examina cadrul juridic bilateral și a dezvolta inițiative de interes comun.

Părțile au apreciat înalt și cooperarea în cadrul formatelor regionale în Europa Centrală și de Sud-Est. În context, Aureliu Ciocoi a salutat eforturile Muntenegrului în asigurarea, pe parcursul anului curent, a Președinției rotative a Inițiativei Central Europene (ICE) și a exprimat aprecieri pentru angajamentul autorităților muntenegrene privind extinderea actualului mandat la nivelul ICE până la finele anului 2021.

La finalul conversației, ministrul Đorđe Radulović i-a adresat omologului moldovean o invitația de a întreprinde o vizită la Podgorica, invitație acceptată, detaliile vizitei urmând a fi stabilite pe canale diplomatice.

Sursa: https://mfa.gov.md

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *