contact@ars-historica.ro

Cum Uniunea Europeană susține satele din Moldova. Ce presupune proiectul de inovare a spațiului rural

Uniunea Europeană susține satele din Moldova printr-o serie de proiecte care au drept scop îmbunătățirea calității vieții rurale din Republica Moldova, prin dezvoltarea condițiilor de infrastructură, agricultură, ocuparea forței de muncă pentru a transforma zonele rurale în destinații atractive pentru cetățeni. De asemenea, campania ține să reflecte rezultatele și schimbările realizate în sate prin intermediul ajutorului Uniunii Europene.

Evenimentul a avut loc joi, 16 iulie, și a reunit într-un dialog interactiv reprezentanții Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ai autorităților publice centrale și beneficiarii asistenței Uniunii Europene.

Peter Michalko, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, prezent la evenimentul de lansare, a menționat că: „«UE pentru Moldova Rurală» este o inițiativă care are drept scop oferirea a mai multor informații cetățenilor Republici Moldova despre ceea ce face Uniunea Europeană pentru a contribui la dezvoltarea localităților rurale din această țară”.

Totodată, ambasadorul a adăugat că Republica Moldova se confruntă cu provocări deosebite în ceea ce privește dezvoltarea economică, durabilitatea acesteia, locuri de muncă. Uniunea Europeană ca cel mai puternic susţinător al Moldovei vrea să ajute cetăţenii acestei ţări. Trebuie să se dezvolte întreaga ţară, nu doar capitala şi oraşele mari, ci fiecare localitate, fiecare sat. Or, pentru asta trebuie un loc de muncă, cu salariu bun, infrastructura potrivită, servicii bune şi de calitate pentru oameni”.

În cadrul evenimentului au fost puse în discuție obiectivele proiectului cu sprijinul UE pentru zonele rurale în atenuarea impactului socio-economic cauzat de pandemia COVID-19, precum și istoriile de succes ale proiectelor oamenilor din spațiul rural cu implicarea UE.

În acest context, Aliona Plămădeală, membră beneficiară GAL „Serpentina Nistrului”, spune că: „Spre marele noroc, am beneficiat de proiect în 2019 și atunci am putut să ne dezvoltăm afacerea, am prins la curaj și am reușit să mergem înainte. A fost o conlucrare tare frumoasă, deoarece am avut parte de instruiri și ieșiri în teren. Vreau să mulțumesc UE nu doar pentru aportul financiar considerabil, ci și pentru motivația de care am avut parte, ceea ce costă mult mai mult. LEADER a apărut ca un Făt-Frumos și ideea noastră a luat amploare. Noi suntem cei care n-am vrut să plecăm de acasă, am vrut să rămânem în Moldova, dar ne-a fost greu. De aceea, vreau să motivez lumea să nu se descurajeze, să încerce”.

Dorin Andros, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), a mulțumit Uniunii Europene pentru ajutorul oferit în realizarea proiectelor de modernizare a satelor, „Zonele rurale oferă un potenţial mare pentru dezvoltare, în special a turismului rural şi a agriculturii, dar din cauza lipsei de resurse financiare, a insuficienţei factorului uman avem indicatori mai reduşi în ceea ce ţine de nivelul de dezvoltare. Cu ajutorul UE am reuşit să implementăm proiecte cu o abordare inovativă în mediul rural, să revizuim Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală, să modificăm legislația RM, precum și să desfășurăm Primul Apel de Proiecte în anul curent, în urma căruia au fost selectate 69 de proiecte, în care sunt vizate cele trei măsuri de dezvoltare rurală”.

Totodată, au fost enunțate proiectele de asistență ale UE din acest domeniu:

# proiecte de dezvoltare locală prin intermediul abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală;
# proiectul „Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova”;
# proiecte de susținere a sectorului IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în zonele
rurale;
# proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” – alimentarea
cu apă și canalizare, eficiența energetică, gestionarea deșeurilor solide.

Campania de comunicare „UE pentru Moldova Rurală” are drept scop recepționarea necesităților informaționale ale cetățenilor acestei țări. De asemenea, inițiativa prevede organizarea unui șir de activități, cu scopul de a aduce informații practice în vizorului publicului larg și al tuturor grupurilor interesate.

Potrivit organizatorilor, campania va fi desfășurată prin intermediul instrumentelor de informare TV, online, în mass-media națională și locală, precum și pe rețelele sociale.

Sursa: https://diez.md

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *