contact@ars-historica.ro

Dialogul mediului de afaceri cu autoritățile publice locale – prioritar în agenda zilei

Recent, 17 octombrie curent, filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a fost gazda  mesei rotunde „Guvernarea transparentă şi incluzivă: participarea mediului de afaceri la dialogul cu autorităţile publice”,  organizată de CCI a RM în colaborare cu Centrul de Antreprenoriat și Politici Economice (CAPE), Agenda Națională de Business (ANB) și Centrul Național de Antreprenoriat Privat (CIPE).

Evenimentul a avut ca scop sensibilizarea şi implicarea mediului de afaceri în procesul decizional, începând cu nivelul local, precum şi participarea acestuia în consolidarea transparenţei în domeniul respectiv.

„Pentru mediul de afaceri, reprezentat legal de Camera de Comerţ şi Industrie a RM, evenimentul este o platformă de comunicare pentru accelerarea reformelor economice şi instituţionale, diminuarea riscurilor de corupţie şi a monopolizării, dar și o oportunitate reală pentru a înainta propuneri  în acest sens”, a menționat Galina Codița, directorul filialei Bălți a CCI a RM în mesajul de salut.   În cadrul discuţiilor, cu participarea  lui Veaceslav Ioniţă, expert în probleme economice la CAPE şi Viorel Pîrvan, expert juridic la CAPE oamenii de afaceri au venit cu obiecții, cu propuneri și recomandări concrete, ce țin debirocratizarea serviciilor publice prestate businessului, susținerea producătorului autohton, asigurarea transparenţei procesului decizional, controlul efectuat de instituțiile statului asupra activității de întreprinzător, lipsa concurenței. Un segment special al discuțiilor a fost transparentizarea și eficientizarea achiziţiilor publice. Actualitatea subiectului mesei rotunde a  provocat un dialog interactiv cu  soluții și propuneri concrete din partea mediului de afaceri, care a solicitat experților prezenți un feedbak pozitiv, o continuitate a acestei platforme de comunicare.

La eveniment au participat 30 de  reprezentanți ai mediului de afaceri și administrației publice locale din regiunea Bălți.

Sursa: https://balti.chamber.md

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *