contact@ars-historica.ro

Doctoranzi teologi clujeni la Conferința teologică internațională de la Kiev, Ucraina

Doi studenți doctoranzi ai Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, originari din Republica Moldova, au participat la Conferința teologică internațională „Student Science in a Theological School”, ediția a X-a, care a avut loc în data de 26 martie, la Academia Teologică din Kiev, Ucraina.

Cei doi studenți doctoranzi, arhim. Iov (Cristea), viețuitor al Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” Curchi, din Republica Moldova, și teologul Serghei Crudu, asistent al Prea­sfințitului Siluan, Episcopul Orheiului și Vicarul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au participat la ediția jubiliară din acest an, dedicată aniversării a 240 de ani de la nașterea Sfântului Filaret (Amfiteatrov, 1779-1857), Mitropolit al Kievului și Galițkului în perioada 1837-1857. La manifestarea care a avut loc la Sala de Conferințe a Lavrei Peșterilor de la Kiev au participat teologi reprezentanți ai Școlilor de Teologice Ortodoxe din mai multe țări, precum Ucraina, România, Serbia, Franța, Belarus, Polonia, alături de profesori și studenți ai Academiei și Seminarului din Kiev și studenți ai Seminariilor teologice din alte orașe ale Ucrainei.

Din prezidiu au făcut parte: Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina (Patriarhia Moscovei), Preafericitul Onufrie, Mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine; Egumenul Lavrei Pecerska din Kiev, Mitropolitul Pavel de Vâșgorod și Cernobâl; Preșe­dintele lucrărilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Mitropolitul Antonie de Borispolsk și Brovarsk; Președintele Comitetului de Învățământ în cadrul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Arhiepiscopul Clement de Nizinsk și Priluțk; precum și Vicarii Mitropoliei Kievului: Episcopul Victor de Barișivsk și Rectorul Academiei și Seminarului Teologic din Kiev, Episcopul Silvestru de Belgorodsk.

În cadrul conferinței, în plen, arhim. Iov (Cristea), doctorand al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a prezentat referatul „Legăturile duhov­nicești ale intelectualității ruse cu mănăstirea Optina în secolul XIX”, realizat sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, directorul de departament al facultății clujene.

După încheierea ședinței în plen, lucrările conferinței s-au desfășurat în cadrul a nouă secțiuni: Teologia biblică, Teologia dogmatică, Istoria Bisericii, Biserica Ortodoxă în secolul XX, Istoria Școlilor teologice, Teologia liturgică, Slujirea socială în misiunea Bisericii, Disciplinele practice bisericești și Problemele comune ale teologiei, filosofiei și culturii.

În cadrul secțiunii „Teologia biblică”, doctorandul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj, teologul Serghei Crudu, a prezentat referatul „Omul – făptura micșorată cu puțin față de Dumnezeu. Isagogie și exegeză la psalmul 8”, realizat sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, președintele Senatului Universi­tății „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

În cadrul întâlnirii cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina sub jurisdicția Moscovei, Preafericitul Părinte Onufrie, teologii clujeni originari din Republica Moldova au transmis mesajul de salut al Mitropolitului Clujului, Maramureșului și Sălajului, Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, precum și cel al conducerii Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

La rândul său, Preafericitul Părinte Mitropolit Onufrie, și-a exprimat bucuria pentru pre­zența teologilor clujeni la cea de-a X-a ediție a Conferinței stu­dențești de la Academia Teologică din Kiev, cu care a vorbit în limba română, transmițând mesajul de mulțumire și recu­noștință adresat Înaltpreasfin­țitului Părinte Mitropolit Andrei și conducerii Facultății de Teologie din Cluj-Napoca pentru colaborarea dintre cele două instituții teologice și pentru găzduirea la Cluj-Napoca a ierarhilor și repre­zentanților Bisericii Ortodoxe din Ucraina, precum și a profesorilor și studenților Academiei și Seminarului de la Kiev, în cadrul diverselor acti­vități rezultate în urma Acordului de colaborare între cele două instituții, care a fost semnat la 4 noiembrie 2011.

De asemenea, Mitropolitul Onufrie al Kievului și al întregii Ucraine, sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei, a menționat că asemenea întâlniri între studenții teologi din diferite Biserici locale mărturisesc unitatea Bisericii Ortodoxe și întăresc dragostea frățească și comuniunea.

Pe parcursul aflării în Lavra Peșterilor din Kiev, reprezentanții Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca au vizitat mai multe mănăstiri din capitala Ucrainei, au participat la slujbe și s-au închinat în mai multe locuri sfinte ale Ortodoxiei, au făcut cunoștință cu programele academice ale instituțiilor teologice, au participat la întâlnirile cu studenții originari din Republica Moldova și din zona Bucovinei (Ucraina) care studiază în aceste instituții teologice, și au purtat discuții cu reprezentanții celorlalte Biserici Ortodoxe la aceste manifestații teologice studențești, conform celor relatate de drd. Serghei Crudu.

Sursa:  http://ziarullumina.ro

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *