contact@ars-historica.ro

Dr. Ion POPESCU, candidat la alegerile parlamentare din Ucraina: „Niciodată nu mi-a fost ruşine sau frică să abordez problemele noastre la orice nivel!”

Dr. Ion POPESCU Înregistrat de către Comisia electorală centrală in calitate de candidat Independent la alegerile parlamentare anticipate din 21 Iulie 2019, din Ucraina, pe Circumscripția electorală 203, a transmis un mesaj românilor din Ucraina, pe care îl publicăm integral, transmite Romanian Global News.

Iubiţi Fraţi şi Surori, niciodată nu mi-a fost ruşine sau frică să abordez problemele noastre la orice nivel, de aceia Rog suţinerea Oamenilor Creştini şi Cinstiţi, preoţilor şi profesorilor, părinţilor şcolarilor, tinerilor şi pensionarilor, rudelor celor plecaţi la muncă şi a tuturor Oamenilor de Bună Credinţă.

Totdeauna am luptat pentru Pace, respectarea drepturilor noastre, apărarea credinţei strămoşeşti şi a limbii materne, pentru ajutorarea Oamenilor simpli, pentru înţelegerea între Oameni şi State.

În iarna anului 2014, când se pregăteau provocări contra Sfintei Mănăstiri din Bănceni, fiind contactat de urgenţă şi rugat de IPS Longhin să abordez această problemă, eu m-am Rugat Bunului Dumnezeu, trecând prin „gloata” de oameni înarmaţi, care înconjurase „Rada”, şi, ajungând în sala abilitată, după mai multe insistări am obţinut cuvântul, cerând de la tribuna parlamentară oprirea provocărilor.

Fiind şeful delegaţiei Ucrainei la AP a Consiliului Europei, am insistat să se recunoască că „foametea organizată” (“Golodomorul”) a avut loc nu numai înainte de razboi şi doar în partea centrală şi de est a Ucrainei, dar după razboi şi în partea basarabeană a ţării şi a regiunii Cernăuţi ca rezultat al colectivizării forţate, care, împreună cu deportările şi refugiile, a scăzut considerabil numărul nostru „la noi acasă”.

În timpul dezbaterilor privind deportările atât în Rada de la Kiev, cât şi în Adunarea parlamentară din Strasbourg, am cerut să fim recunoscuţi ca populaţie care a fost represată, deportată, cu sate întregi dispărute (Albovăţ, Frunza, Prisaca…), că bunicii noştri au fost masacraţi la Fântână Albă şi Lunca, cerând să fim recunoscuţi şi ca populaţie băştinaşă în locurile vieţuirii noastre tradiţionale.

Mai recent, neavând deja mandat de deputat, când au fost adoptate legile „discriminatorii” faţă de folosirea limbii materne în şcoli şi sfera socială, faţă de biserica canonică…, când alţii „au ascuns capul în nisip”, eu, în calitate de „asociat onorific al AP a Consiliului Europei”, am abordat problemele legate de funcţionarea limbii materne şi dezvoltarea nestingherită a bisericii la nivel central şi internaţional, demonstrând în faţa reprezentanţilor Consiliului Europei, OSCE, ambasadorilor ţărilor-membre ale Uniunii Europene că aceste legi sunt adoptate cu încălcarea art. 8, 10, 11, 22, 24 ş.a. ale Constituţiei Ucrainei.

Iar în cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii Guvernului, Ministerelor şi Parlamentului României am insistat ca părinţii copiilor, care vor începe şcolarizarea în şcolile cu predare în limba maternă, să beneficieze de burse, iar profesorii – de ajutor metodic.

Cât am fost parlamentar, niciodată nu am tins să fac reclamă din realizările obţinute din banii bugetari prin hotărâri guvernamentale, deşi am contribuit personal la adopatrea unor decizii sau la alocarea de fonduri. Aşa a fost în cazul stopării închiderii redacţiei în limba româna a radioului „Ucraina Internaţională”, creării ziarului „Concordia”, obţinerii trimiterii la studii în România şi alte ţari a sute de studenţi, abordării problemei recunoaşterii diplomelor, repartizării autobuzelor şcolare în raioanele noastre, întăririi malurilor râului Siret, construcţiei şi dării în exploatare a podurilor de la Igeşti şi Pătrăuţii de Jos, a şcolilor din Mahala şi Molodia, a grădiniţei din Stăneşti, începerii finanţărilor la şcolile din Târnauca şi Iordăneşti (care au fost finalizate deja după plecarea mea din parlament), a ridicării gradiniţei din Oprişeni (care încă aşteaptă finalizarea) etc.

Cu toate că a fost luată decizia şi rezervate fonduri europene pentru deschiderea punctelor de trecere internaţională la Proboteşti şi Crasna încă până la „maidan”, acest proiect aşa şi nu a fost realizat, deşi ar contribui la dezvoltarea infrastructurii şi crearea noilor locuri de muncă.

Sunt şi alte probleme strigente apărute în ultimii ani, care îşi aşteaptă rezolvarea. Trebuie soluţionată problema „dublei cetăţenii”, care trebuie abordată în cadrul comisiilor mixte interguvernamentale şi soluţionată în mod civilizat, după modelul majorităţii statelor europene, stabilind clar drepturile şi obligaţiunile celor ce au „dublă cetăţenie prin redobândire”.

La adoptarea Constituţiei Ucrainei am lucrat în Comisia Constituţională pentru a fixa drepturile noastre la nivel de Lege Fundamentală, în care personal am înaintat peste 100 de amendamente, principalul fiind p. 3 al art. 22 care nu permite la „adoptarea noilor legi sau amendamentelor la legile în vigoare îngustarea volumului şi formelor drepturilor şi libertăţilor existente”. Această normă permite de cerut de la Curtea Constituţională să anuleze legile contradictorii de ridicare a vârstei de pensionare şi legile care au creat probleme în relaţiile bisericeşti, au pus sub pericol existenţa sistemului de învăţământ în limba maternă etc.

Revenind în Parlament şi având pregătirea necesară, experienţă de nivel european şi poziţie fermă voi susţine revederea operativă a legilor contradictorii, care încalcă drepturile noastre!

Iubiţi Fraţi şi Surori, pentru realizarea acestor scopuri, ROG susţinerea Dumneavoastră!

Cu profund respect,

Ion POPESCU

Votăm pentru PACE şi Drepturile Noastre! Oamenii Creştini şi Cinstiţi Votează cu Ion POPESCU!

Şi aşa Ajută Bunul DUMNEZEU!”

Sursa: http://www.rgnpress.ro

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *