contact@ars-historica.ro

În perioada zilelor de 19, 22 și 23 octombrie curent CICDE a organizat webinare cu tema „Integritatea Procesului Electoral” destinate publicului larg, colaboratorilor IGP și a Procuraturii Republicii Moldova

În perioada zilelor de 19, 22 și 23 octombrie curent CICDE a organizat webinare cu tema „Integritatea procesului electoral” destinate publicului larg, colaboratorilor IGP și a Procuraturii Republicii Moldova

Integritatea este o parte esenţială a alegerilor libere, corecte şi de încredere. Integritatea este inerentă în principiile de democraţie şi de sistem de guvernare reprezentativă. Chestiuni cum ar fi transparenţa, responsabilitatea şi acurateţea administrării alegerilor sunt analizate alături de comportamentul electoral etic şi sisteme de monitorizare a integrităţii.

În acest sens CICDE în perioada zilelor de 19, 22 și 23 octombrie curent a organizat o serie de webinare cu tema „Integritatea procesului electoral”, destinat organizațiilor social politice, organizațiilor neguvernamentale, colaboratorilor Inspectoratului General al Poliției cât și a reprezentanților procuraturii.

În cadrul webinarelor au fost abordate subiecte ca:

  • Integritatea electorală – precondiție a integrității politice;
  • Standardele internaționale privind integritatea electorală;
  • Cadrul normativ național privind integritatea electorală;
  • Restricții în utilizarea resurselor administrative în scopuri electorale;
  • Sancționarea încălcărilor electorale, în special a coruperii alegătorului;
  • Etica și integritatea profesională ale persoanelor care dețin o funcție electivă sau o funcție exclusiv politică.

 Dr. Doina Bordeianu a ținut să menționaeze că: „Monitorizarea procesului electoral este o măsură importantă de asigurare a integrităţii alegerilor. Aceasta face parte din mecanismele de verificare care contribuie la protecţia viabilităţii şi onestităţii administraţiei electorale şi participării partidelor politice, candidaţilor şi grupurilor de interes la viața publică și politică a țării”.

Peste 400 de persoane au participat în cadrul seminarelor organizate de CICDE, în cadrul discuțiilor aceștia au menționat despre importanța și necesitatea acestor seminare pe componenta „Integrității electorale” ca fiind o condiție pentru buna organizare și desfășurare a scrutinelor electorale.

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova este o instituție publică, creată de CEC în conformitate cu art. 27 din Codul Electoral în scopul instruirii și calificării funcționarilor electorali, precum și a altor subiecți implicați în procesul electoral din Republica Moldova.

Sursa: https://www.cicde.md

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *