contact@ars-historica.ro

În R. Moldova va fi instituită Comisia națională de drept internațional umanitar

Hotărârea guvernului ce prevede instituirea Comisiei naționale de drept internațional umanitar va fi publicată mâine în Monitorul Oficial.

Potrivit deciziei executivului, scopul activității Comisiei este de a asigura respectarea dreptului internațional umanitar și de a implementa normele acestuia în legislația Republicii Moldova. Comisia va fi un organ consultativ cu statut permanent, care va adopta decizii cu caracter de recomandare.

Aceasta va fi prezidată de un secretar de stat de la Ministerul Justiției, iar alți membri vor fi secretari de stat din cadrul: Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Concomitent cu aprobarea proiectului hotărârii privind instituirea Comisiei, a fost aprobat și regulamentul de activitate al acesteia, ce prevede că ședințele ordinare ale Comisiei vor fi organizate semestrial, iar în caz de necesitate, Comisia se va întruni în şedinţe extraordinare. Organizarea ședințelor și a lucrărilor de secretariat vor fi asigurate de Ministerul Justiției, ce va publica pe pagina sa web oficială raportul anual de activitate al Comisiei.

Comisia va examina și va propune măsuri necesare, la nivel național, în vederea aplicării, respectării și prevenirii violării normelor de drept internațional umanitar cuprinse în instrumentele juridice internaționale.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Sursa: http://moldova.md

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *