contact@ars-historica.ro

Întrevederea ministrului Aureliu Ciocoi cu Steven Fisher, ambasadorul britanic la Chișinău

19 noiembrie 2020, Chișinău – Șeful diplomației moldovene Aureliu Ciocoi l-a primit în audiență pe Steven Fisher, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova. În cadrul convorbirii, diplomații au apreciat ritmul ascendent al dezvoltării relaţiilor moldo-britanice, precum şi sprijinul ferm pe care îl manifestă Regatul Unit pentru implementarea agendei de reforme în Republica Moldova.

Părțile au discutat și premisele pentru continuarea relaţiilor bilaterale post-Brexit prin semnarea Acordului de Parteneriat, Comerț și Cooperare care se află la moment în faza finală a negocierilor.

Oficialii s-au referit și la o serie de subiecte prioritare de pe agenda bilaterală moldo-britanică, printre acestea fiind trecute în revistă următoarele: consolidarea cooperării în cadrul organizațiilor regionale și internaționale, evoluții curente în reglementarea conflictului transnistrean, cooperarea pe dimensiunea europeană, precum şi schimburile pe filiera culturii şi educaţiei.

Sursa: https://mfa.gov.md

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *