contact@ars-historica.ro

La alegerile prezidențiale din Ucraina circa 54 mii de cetățeni ucraineni cu drept de vot, care locuiesc în Moldova, sunt așteptați la urne: Vor fi deschise 2 secții de votare

La data de 31 martie curent se vor desfășura alegeri ordinare ale Președintelui Ucrainei. Potrivit Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova, pe teritoriul țării vor fi deschise două secţii de votare, la Ambasada Ucrainei la Chişinău şi la consulatul de la Bălţi.

Cetățenii Ucrainei, care locuiesc sau se află în perioada pregătirii și desfășurării alegerilor pe teritoriul Republicii Moldova, își exercită dreptul de vot la alegeri indiferent de motivele legale de ședere în Moldova, precum și de prezența sau absența evidenței consulare. Cetățeanul care este recunoscut de instanță incapabil, nu are dreptul la vot. Fiecare alegător votează la alegeri personal. Votarea pentru alte persoane sau transmiterea de către alegător a dreptului de vot oricărei alte persoane este interzisă. Documentul, care servește drept bază pentru primirea unui buletin de vot la o secție de votare peste hotare este exclusiv pașaportul cetățeanului Ucrainei pentru călătoria în străinătate.

În lista de alegători a secției de votare de peste hotare se includ cetățenii Ucrainei care au împlinit sau care în ziua alegerilor vor împlini optsprezece ani și care se află la evidența consulară și la adresa lor electorală conform datelor din Registrului de stat al alegătorilor aparținând acestei secții de votare de peste hotare. Pentru a fi inclus în lista de alegători într-o secție de votare de peste hotare, cetățenii Ucrainei care au reședința permanentă sau temporară în străinătate, dacă este necesar, pot: 1) în orice timp convenabil (inclusiv în afara procesului electoral): • personal să prezinte la misiunea diplomatică a Ucrainei o cerere privind includerea în Registrul de stat al alegătorilor sau schimbarea adresei electorale (dacă este deja inclus în Registrul de stat al alegătorilor); • de a se adresa personal sau să expedieze documentele prin poștă către misiunea diplomatică a Ucrainei pentru înregistrarea la evidența consulară. 2) direct în timpul procesului electoral: • personal să depună la o perioadă stabilită (cu cel puțin cinci zile înainte de ziua votării) la comisia electorală corespunzătoare a secției de votare de peste hotare o declarație de inexactitate, inclusiv de neincludere în lista electorală anterioară; • personal să depună la o perioadă stabilită prin lege (cu cel puțin cinci zile înainte de ziua votării) la organul care administrează Registrul de stat al alegătorilor la adresa de domiciliu a acestuia din Ucraina sau la Registrul de Stat al alegătorilor conform adresei sale electorale în Ucraina sau Departamentul de Administrare al Registrului de stat al alegătorilor al Direcției de Activități Consulare a Departamentului Serviciului Consular al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, o cerere privind schimbarea temporară a locului de votare fără modificarea adresei electorale. Cererile de modificare temporară a locului de votare a unui alegător fără a schimba adresa electorală nu sunt acceptate de către misiunile diplomatice ale Ucrainei sau de comisiile electorale ale secțiilor de votare de peste hotare. Atragem atenția că alegătorul, care se află în străinătate, nu poate folosi serviciile poștale, conexiunea faximilă sau poșta electronică pentru a trimite o cerere de înscriere în Registrul de stat al alegătorilor sau de schimbare a adresei de vot în Registru, cererile se depun la misiunile diplomatice de peste hotare ale Ucrainei sau la secțiile de votare de peste hotare exclusiv personal; legislația Ucrainei nu prevede posibilitatea de a include de către biroul electoral al secției de votare de peste hotare a cetățenilor Ucrainei în lista de alegători la această secție în ziua alegerilor.

În caz, dacă alegătorul care locuiește peste hotare și nu se află la evidența consulară, misiunea diplomatică a Ucrainei nu posedă informații despre șederea sa pe teritoriul statului gazdă. Pentru ca un astfel de alegător să fie inclus în lista alegătorilor într-o secție de votare de peste hotare, este necesar să schimbe în prealabil adresa de votare, în mod personal să se adreseze cu cererea corespunzătoare către misiunea diplomatică a Ucrainei la locul de reședință sau de ședere în afara Ucrainei.

Alegătorul care locuiește sau se află în afara Ucrainei, în caz de modificări ale datelor sale cu caracter personal, în special adresei electorale, poate, de asemenea, să se adreseze personal către misiunea diplomatică a Ucrainei cu cererea despre modificarea datelor sale personale în Registru. Cererea este însoțită de documente (copii ale documentelor) care confirmă aceste modificări.

Dacă la cerere se anexează copiile documentelor, se prezintă și originalele lor. Formularul de cerere pentru un alegător care locuiește sau se află în afara Ucrainei cu privire la schimbarea adresei sale electorale este disponibil pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei la secțiunea “Votarea cetățenilor ucraineni din străinătate”. Procedura de înscriere în Registrul de stat al alegătorilor privind modificarea datelor cu caracter personal “(http://mfa.gov.ua/en/page/open/id/2517), precum și pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale la secțiunea “Registrul de stat al alegătorilor. Modificați datele personale” pe adresa https://www.drv.gov.ua/portal/!cm_core.cm_index….

Alegătorul care locuiește sau se află în afara Ucrainei, poate depune personal o solicitare în scris privind conținutul datelor sale personale în Registru către misiunea diplomatică a Ucrainei la locul de reședință sau de ședere, prezentând pașaportul cetățeanului Ucrainei pentru călătoria în străinătate sau un certificat provizoriu al cetățeanului Ucrainei (dacă persoana a dobândit recent cetățenia Ucrainei).

De asemenea, pentru a afla dacă alegătorul este inclus în Registrul de stat al alegătorilor și să verifice, dacă corect este indicat în Registrul de stat numele, prenumele, patronimicul alegătorului și adresa de vot a alegătorului poate utiliza serviciului on-line „Cabinetul personal a alegătorului” (https://www.drv.gov.ua/ords/f?p=111:LOGIN) pe pagina web „Registrul de stat a alegătorilor” (www.drv.gov.ua) și să facă solicitarea corespunzătoare. Aproximativ într-o zi, alegătorul va primi informații despre datele sale din Registrul de stat al alegătorilor la adresa de e-mail specificată la înregistrare.

Linkuri utile Pagina web a Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, secțiunea „Probleme consulare. Votarea cetățenilor Ucrainei peste hotare”: http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/golsua Site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei: http://cvk.gov.ua Site-ul oficial al Registrului de stat al alegătorilor: http://www.drv.gov.ua Numărul telefonului de contact al secții de votare № 900055 (la sediul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova): +373 22 58 21 17.

Sursa: https://unimedia.info

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *