contact@ars-historica.ro

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat măsurile de funcționare a instituțiilor de învățământ superior în perioada riscului de îmbolnăvire cu COVID-19

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat ordinul nr. 449/2020 „Cu privire la măsurile de funcționare a instituțiilor de învățământ superior în perioada riscului de îmbolnăvire cu COVID-19”. Astfel, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării nu recomandă revenirea studenților în cadrul instituțiilor de învățământ superior, în semestrul II al anului universitar 2019-2020.

Totodată, MECC recomandă susținerea examenului și/sau tezei/proiectului de licență în sistem online, în baza unei metodologii aprobate de către senatul universitar.

De asemenea, senatele universitare vor decide asupra formelor de evaluare semestrială la finalizarea anului universitar 2019-2020 pentru toți studenții, în funcție de profil, program de studii etc.

Depunerea dosarelor de concurs pentru Admiterea-2020 la studii în cadrul universităților se recomandă a fi online. Instituțiile de învățământ superior urmează să-și perfecteze metodologii proprii de admitere luând în calcul siguranța candidaților la studii și a responsabililor din cadrul comisiilor de admitere.

În noul an universitar 2020-2021, fiecare universitate va elabora un plan de restartare a activităților științifico-didactice, cu încurajarea învățării mixte. Pentru studenții internaționali instituțiile de învățământ superior vor stabili cerințe pentru sosirea timpurie și de autoizolare.

Sursa: https://mecc.gov.md

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *