contact@ars-historica.ro

Moldova Higher Education Leadership and Management

17-21 februarie 2020. Aula „Sergiu T. Chiriacescu”

Reprezentanți ai 7 instituții de învățământ superior din Republica Moldova (Universitatea Tehnică a Moldovei;  Academia de Studii Economice a Moldovei; Universitatea de Stat de Medicină și Farmaciei „Nicolae Testemițanu”; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul și Universitatea Agrară de Stat din Moldova) alături de reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova dar și ai Universității din Gloucestershire efectuează în această săptămână o vizită de studiu la Universitatea Transilvania din Brașov. Vizita are loc în cadrul proiectului Eramsus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior – „??????? ?????? ????????? ?????????? ??? ??????????” (?????).
Obiectivul major al proiectului este cel de consolidare a guvernanței, a planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin creșterea capacității de conducere și a capacității de gestionare.

Sursa: https://www.unitbv.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *