„Obiectivul principal al proiectului este de a ne ajuta să punem în aplicare prevederile Acordului de Asociere UE-MD și constă în transpunerea Acquis-ului Comunitar în domeniul transportului maritim, feroviar și rutier în legislația națională”, a precizat Serghei Bucataru.

În cadrul proiectului experții din Republica Moldova vor avea posibilitatea să preia experiența Lituaniei în transpunerea legislației europene în domeniul transportului feroviar, naval și rutier.

Sursa: https://agora.md