contact@ars-historica.ro

Primul atelier de informare privind aplicarea Evaluării Strategice de Mediu în Republica Moldova s-a desfășurat la Chișinău

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a organizat, la Chișinău, primul  atelier de informare privind aplicarea Evaluării Strategice de Mediu (ESM).  La eveniment au participat reprezentanți ai Delegației UE în Republica Moldova, CEE ONU, ai ministerelor de resort, organizațiilor de mediu, precum și membri ai asociațiilor obștești.

Obiectivul de baza al atelierului a fost de a promova aplicarea ESM în țara noastră, în conformitate cu cerințele Protocolului CEE ONU privind ESM, Directivei UE și legislației naționale, dar și de a informa autoritățile naționale despre beneficiile, rolurile relevante și responsabilitățile în procesul de implementare a procedurilor ESM la nivel național.

În cadrul evenimentului au fost prezentate procedurile și beneficiile Evaluării Strategice de Mediu, a fost explicat și clarificat procesul, pentru ca acesta să poată fi aplicat în Republica Moldova.

”Atelierul este foarte binevenit la etapa actuală de activitate și de guvernare. Avem un cadru legislativ și normativ în domeniu elaborat și racordat la cerințele UE și CEE ONU, dar care nu se aplică suficient în practică la nivel național din cauza lipsei experienței, capacităților instituționale și financiare în cadrul autorităților guvernamentale și al APL. Schimbarea abordărilor, racordarea strategiilor, programelor și planurilor naționale sectoriale la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă cu integrarea cerințelor de mediu și asigurarea unui nivel mai înalt și responsabil de participare în adoptarea deciziilor – sânt instrumente oferite de Evaluarea Strategică de Mediu” a precizat, Secretarul de Stat în domeniul protecției mediului și resurselor naturale, Iuliana Cantaragiu, în cadrul mesajului adresat participanților la atelier.

Totodată, oficialul a vorbit despre Legea privind evaluarea strategică de mediu, adoptată în primăvara anului 2017 și a subliniat că, obiectul ESM  sunt proiectele planurilor şi programelor elaborate la nivel naţional şi local, care pot avea un impact semnificativ asupra mediului în Republica Moldova sau în context transfrontalier, al căror inițiatori și elaboratori pot fi autoritățile de administrare publică centrale și locale.

”Un rol aparte în acest proces îi revine Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care elaborează și monitorizează politicile naționale în domeniu, dar și Agenției de Mediu, care trebuie să vină cu mecanisme clare și eficiente de implementare a lor. În scopul facilitării implementării procedurii date a fost aprobat în luna octombrie 2018 Ghidul cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu”, a subliniat Iuliana Cantaragiu.

Din momentul intrării în vigoare a Legii privind evaluarea strategică de mediu, până în prezent, la nivel național nu a fost efectuată nici o evaluare strategică de mediu a programelor și planurilor elaborate de către autoritățile publice centrale și doar o asociație obștească a pilotat procedura.

Menționăm, atelierul de informare a fost organizat în parteneriat cu CEE ONU, în cadrul proiectului regional „EU4Environment”, finanțat de Uniunea Europeana, ce are drept scop asistența țărilor Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației.

Sursa: http://madrm.gov.md

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *