contact@ars-historica.ro

Progresele Curții de Conturi discutate cu expertul Uniunii Europene

Astăzi, 25 martie, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova, Marian Lupu a avut o întrevedere de lucru cu Samvel Markosyan, expert european în domeniul reformei managementului public. Oficialii au pus în discuție progresele înregistrare de instituția supremă de audit (ISA) în domeniul dezvoltării și consolidării instituționale, precum și obiectivele de viitor.

Expertul european efectuează o misiune în Republica Moldova, în contextul documentării și evaluării impactului și rezultatelor programului ”Suport pentru reformele politicilor finanțelor publice în Moldova”, implementat în conformitate cu Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană, semnat la 27 octombrie 2014.

În conformitate cu prevederile acordului menționat, Curtea de Conturi, Legislativul, Guvernul și Ministerul Finanțelor au realizat un șir de activități în sprijinul procesului de consolidare a bunei guvernări, prin îmbunătățirea sistemului de management al finanțelor publice. Pentru asigurarea executării condiționalităților prevăzute de proiect și atingerii obiectivelor de dezvoltare, a fost elaborat Planul de Dezvoltare Strategică (PDS) al Curții de Conturi pe anii 2016-2020, fiind puse în aplicare Planuri de acțiuni privind implementarea graduală a PDS.

Marian Lupu a relatat despre implementarea cu succes de către instituție a condiționalităților formulate în documentele programului. Președintele CCRM a informat oficialul european despre progresele obținute în implementarea Planului de Dezvoltare Strategică a instituției, precum și despre aspirațiile de viitor. Curtea de Conturi va urma calea dezvoltării instituționale și racordării la bunele practici și standarde internaționale de profil, pentru a obține eficiență, continuitate și impact al activității de audit, a remarcat domnul Lupu.

Președintele CCRM a vorbit, de asemenea, despre importanța suportului experților și donatorilor externi, în contextul implementării obiectivelor strategice ale instituției supreme de audit.

Domnul Markosyan a avut, de asemenea, discuții de lucru cu Tatiana Cunețchi, membru al CCRM și alți responsabili de implementarea activităților și obiectivelor de dezvoltare strategică, pentru a obține o viziune complexă asupra rezultatelor activității, abordărilor și aspirațiilor Curții de Conturi.

Menționăm că, în contextul implementării a condiționalităților, CCRM a elaborat și pus în aplicare acte normativ-metodologice aferente activității de audit public extern (condiționalitatea C1): cadrul procedural privind auditul asistenței externe acordate Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, organizațiile internaționale și țările donatoare, Ghidul privind efectuarea auditului performanței cu abordare de sistem, Regulamentul privind utilizarea Sistemului Informațional „Registrul misiunilor de audit”, Manualele de audit financiar și de audit al performanței, Normele metodologice privind structura, conținutul și formatul rapoartelor de audit ale Curții de Conturi, etc.

La fel, în scopul sporirii impactului activității de audit, Curtea de Conturi a fortificat colaborarea cu Parlamentul, fiind organizate ședințe publice privind audierea rapoartele de audit, cu participarea atât a reprezentanților Guvernului cât și auditorilor CCRM, precum și cu reprezentanții societății civile. În acest sens a fost definitivat și aprobat Regulamentul privind conlucrarea Curții de Conturi cu Parlamentul și Guvernul.

În vederea îndeplinirii condiționalității C2 „Creșterea transparenței auditului extern și perfecționarea managementului rezultatelor”, în Programele activității de audit au fost planificate și realizate misiuni de audit al performanței. Acesta este un pas important în dezvoltarea auditului public extern, deoarece acest tip de audit depășește practicile tradiționale de verificare doar a conturilor, acurateței documentelor financiar-contabile şi legalității operațiunilor economice. Toate rezultatele misiunilor de audit au fost examinate în ședințe publice, transmise on-line pe pagina oficială a Curții de Conturi. Hotărârile Curții de Conturi sunt publicate în Monitorul Oficial și pe site-ul CCRM.

La condiția C3 „Creșterea transparenței în activitățile anti-corupție ale CC”, ISA a elaborat Regulamentul privind procedurile aplicate în cadrul Curții de Conturi în cazul identificării de către auditori a riscului de fraudă sau corupție. Totodată, Curtea de Conturi a dezvoltat relații de lucru cu organele de drept, astfel încât, suspiciunile de fraudă și corupție sunt raportate imediat autorităților competente, pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare, fiind creat Consiliul interdepartamental de cooperare între Curtea de Conturi și organele de drept.

De asemenea, Curtea de Conturi a elaborat Rapoarte privind cazurile de suspectare a fraudei și a conflictelor de interese stabilite în timpul misiunilor de audit, care au fost incluse ca capitol separat în Rapoartele anuale ale Curții de Conturi, plasate pe site-ul oficial al instituției și publicate în Monitorul Oficial.

Sursa: http://www.ccrm.md

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *