contact@ars-historica.ro

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” anunță lansarea celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte

Programul de granturi Dezvoltarea societății civile al nivel local în Republica Moldova anunță lansarea celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte.

Obiectivul general al proiectului este să contribuie la dezvoltarea societății civile din Moldova, care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice. O atenție specială va fi acordată proiectelor ce au drept obiectiv monitorizarea procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE.

În cadrul apelului II de propuneri de proiecte sunt eligibile organizațiile societății civile înregistrate în Republica Moldova, ce își desfășoară activitatea în afara capitalei, or. Chișinău, și sunt direct responsabile de implementarea proiectului. Beneficiarii de inițiative civice și granturi regionale în cadrul primului apel de propuneri de proiecte sunt eligibili pentru participarea la al doilea apel în cazul în care demonstrează suficiente resurse (de timp, umane, capacitate instituțională etc.) pentru implementarea și raportarea unui proiect suplimentar. 

Organizațiile pot depune o singură propunere de proiect în cadrul acestei runde de finanțare. Nu vor fi acordate confirmări telefonice de recepționare a dosarelor, indiferent de modalitatea de depunere a acestora. 

Toată informația detaliată privind depunerea dosarelor și Ghidul de solicitare a finanțării (apelul II)  pot fi accesate pe site-ul oficial al proiectului: dezvolt.md

Termenul limită de depunere a dosarului este miercuri, 15 aprilie 2020.


Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS) și oferă în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău, acesta este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent  „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă  „ADEPT”, Asociația pentru Politică Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. 

Sursa: www.expert-grup.org

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *