contact@ars-historica.ro

Republica Moldova – membru al Grupului de lucru INTERPOL Geiger pentru Regiunea Mării Negre

În perioada 23-24 iulie curent, angajații Inspectoratului General al Poliției în comun cu reprezentanții altor autorități naționale au participat la întrunirea Grupului de lucru INTERPOL Geiger pentru Regiunea Mării Negre alături de reprezentanți ai comunității internaționale din Bulgaria, Ucraina, România, Belarus și INTERPOL.

Evenimentul a fost dedicat consolidării bazei de date complexe Geiger administrată actualmente de INTERPOL care permite înregistrarea și accesarea informațiilor relevante, schimbul și analiza datelor, identificarea riscurilor și amenințărilor, consolidarea capacităților autorităților responsabile și alinierea cadrului juridic, care sunt esențiale pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen.

Întrunirea a fost prezidată de Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Dorin Purice, care a salutat în unanimitate activitatea grupului de lucru Geiger întrunit sub auspiciile INTERPOL-ului în Republica Moldova.

,,Republica Moldova, ca și întreaga regiune a Mării Negre, se confruntă cu riscul traficului ilicit de substanțe CBRNE, de aceea credem că, cu sprijinul INTERPOL și al altor parteneri de dezvoltare, vom putea consolida capacitățile Poliției Naționale în domeniul combaterii traficului ilicit de substanțe CBRNE și terorismului. Un precedent în acest sens fiind atunci când Republica Moldova a făcut obiectul unor investigații complexe cu cantități impuse de substanțe radiologice în anii 2010-2011 soldată cu succes datorită profesionalismului ofițerilor și excelentei cooperări interinstituționale și internaționale” a menționat Dorin Purice.

În cadrul întrunirii au fost reiterate și înregistrate progrese în Republica Moldova pe această palieră inclusiv proiectele de asistență care au fost acordate RM.

 Pe parcursul acestor zile, participanții au abordat provocările iminente cu care se confruntă fiecare țară la nivel național, regional și internațional, ilucidând în acest sens măsurile concrete ce urmează a fi întreprinse de statele member ale grupului de lucru INTERPOL Geiger în vederea asigurării sustenabilității.

Subliniem că, Republica Moldova găzduiește în premieră evenimente regionale și internaționale organizate sub egida INTERPOL.

Reiterăm că, în 1994 a avut loc aderarea Republica Moldova la INTERPOL, iar până la finele anului vor mai fi organizate evenimente similare.

26 iulie 2019

Sursa: http://politia.md

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *