contact@ars-historica.ro

Sistemul de achiziții publice din Republica Moldova, subiect de discuție cu experții SIGMA

La data de 18 februarie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a primit vizita experților SIGMA, Marian Lemke, coordonator pentru Republica Moldova, consilier superior în domeniul achizițiilor publice, Gheorghe Cazan, expert în domeniul achizițiilor publice, precum și a reprezentantului Delegației UE în Moldova Ekaterina Yakovleva, manager de proiect.

Curtea de Conturi la întrevedere a fost reprezentată de Viorel Chetraru, Vicepreședintele CCRM și membrii CCRM, Andrei Munteanu și Petru Rotaru.

În cadrul ședinței a fost abordat subiectul privind achizițiile publice prin prisma Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020, care este parte din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. În context, experții SIGMA au relatat despre intensificarea eforturilor de armonizare a legislației naționale, măsurile de îmbunătățire a capacităților instituționale, viziunile și măsurile care sunt întreprinse în reformarea întregului sistem de achiziții publice, în conformitate cu principiile generale ale bunei guvernanțe, care asigură baza dezvoltării durabile. De asemenea, experții au menționat despre lipsa personalului calificat și necesitatea profesionalizării personalului implicat în achizițiile publice și consolidarea capacității operațiunilor de achiziții, care sunt esențiale pentru creșterea eficienței sistemului.

Viorel Chetraru, la rândul său, a informat experții SIGMA despre intenția Curții de Conturi de a efectua în anul curent misiuni de audit de conformitate în domeniul achizițiilor publice la toate cele 9 ministere din țară, având o abordarea sistemică a domeniului. Asigurarea implementării corespunzătoare a prevederilor legale în practică va spori eficiența sistemului de achiziții publice și va reduce risipa, frauda și corupția, consolidând astfel încrederea cetățenilor în instituțiile statului, a menționat Vicepreședintele CCRM.

La final, conducerea Curții de Conturi a mulțumit reprezentanților SIGMA pentru interesul manifestat, implicare și eforturile depuse în obținerea rezultatelor mai bune în domeniul achizițiilor publice din Republica Moldova.

Sursa: http://www.ccrm.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *