contact@ars-historica.ro

Uniunea Europeană va investi circa 11 milioane de euro pentru executarea lucrărilor în cadrul proiectelor de infrastructură din sudul R. Moldova

Uniunea Europeană finanțează în prezent mai multe proiecte de infrastructură în sudul R. Moldova privind aprovizionarea cu apă, servicii de canalizare și sporirea eficienței energetice a clădirilor publice.

Datorită acestor proiecte, peste 10 620 de cetățeni din localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca şi Cupcui ale raionului Leova urmează să fie conectați la un sistem îmbunătățit și durabil de alimentare cu apă, iar 1 700 de cetățeni vor căpăta acces la servicii de canalizare. Totodată, ca urmare a implementării măsurilor investiționale de eficiență energetică, 921 de elevi și profesori din cadrul instituțiilor de învățământ din orașele Leova și Basarabeasca vor beneficia de condiții mai bune de muncă și studii.

Aceste rezultate vor fi atinse către anul 2023, ca urmare a implementării de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud a patru proiecte investiționale finanțate de către Uniunea Europeană.

Finanțarea are loc prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, fiind vorba de proiectele „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”, „Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Leova. Construcţia staţiei de pompare a apelor uzate în oraşul Leova”, „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova” și „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca”.

În perioada anilor 2018-2019, Uniunea Europeană a finanțat elaborarea documentației tehnice pentru proiectele respective, precum și pentru proiectul care vizează „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în comunitățile Pelinei și Găvănoasa din raionul Cahul și extinderea către raionul Vulcănești”, pentru care urmează a fi identificate surse de finanțare pentru executarea lucrărilor de construcție. Valoarea investiției realizate de UE în vederea elaborării documentației tehnice pentru proiectele de infrastructură și eficiență energetică din regiunea sud constituie circa 906 mii de euro.

În cadrul proiectelor Uniunii Europene de asigurare a infrastructurii de apă în regiunea sud urmează a fi construite 99,1 km de apeduct în localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova și 11,95 km de conducte de canalizare în orașul Leova.

Totodată, ca urmare a măsurilor de eficiență energetică, consumul anual normat de energie în instituțiile eficientizate energetic se va diminua, estimativ, cu 30% și emisiile anuale normate de CO2 vor fi reduse cu 442 de tone, iar elevii, profesorii și angajații acestor școli vor beneficia de asigurarea cu apă caldă și rece la robinetele din interiorul școlilor, renovarea toaletelor în școli, ventilare îmbunătățită în sălile de studiu etc. La fel, școlile vor fi modernizate prin reabilitarea acoperișului, anveloparea pereților clădirii, înlocuirea geamurilor, reabilitarea sistemelor de încălzire, instalarea panourilor fotovoltaice etc.

Sursa: www.ziarulnational.md

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *