contact@ars-historica.ro

Vești BUNE din ROMÂNIA pentru R. Moldova. Ana Guțu anunță deschiderea primei sesiunii de FINANȚARE de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României a deschis sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru anul 2020. În acest an DRRM va acorda prioritate proiectelor consacrate domeniilor educației, culturii, mass-media, iar sesiunea de finanțare va fi deschisă până la 10 noiembrie 2020.

„Pot fi finanțate din bugetul DRRM proiectele de sprijinire a activităților culturale, educaționale, comunicaționale, desfășurate de cetățenii din R. Moldova, destinate promovării identității românești, istoriei, limbii române, valorilor spirituale și tradițiilor românești, cu respectarea principiilor liberei concurențe, eficienței utilizării fondurilor publice, transparenței și a tratamentului egal”, a menționat secretarul de stat al DRRM, Ana Guțu.

Oficialul a adus mulțumiri tuturor colegilor care activează în Departamentul pentru Relația cu R. Moldova din Guvernul României, care au depus eforturi susținute întru lansarea apelului la proiecte, în pofida circumstanțelor nefericite, cauzate de pandemia COVID-19.

Astfel, asociațiile, fundațiile, organizațiile, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România și din afara frontierelor țării pot trimite cererile de finanțare prin e-mail, la adresa programe@drrm.gov.ro.

Cererile de finanțare trebuie să respecte condițiile menționate în Ghidul de finanțare și în Documentarul DRRM 2020, publicate pe pagina de internet a DRRM.

Cererile trimise după termenul-limită,10 noiembrie 2020, nu sunt eligibile.

Lista proiectelor selectate, respectiv a beneficiarilor finanțărilor nerambursabile, va fi publicată pe site-ul DRRM, www.drrm.gov.ro, periodic, pe măsură ce dosarele de finanțare vor fi analizate. Pentru informații suplimentare sau nelămuriri cu privire la sesiunea de finanțare, solicitanții pot cere explicații la adresa de e-mail programe@drrm.gov.ro.

Sursa: www.ziarulnational.md

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *